پروژه صدرا || Project Sadra

پروژه صدرا || Project Sadra

 


مدارک طراحی || Design documentation


 

 

مدارک اجرا || Construction documentationتاریخ

15 مهر 1397

برچسب ها

مسکونی || residential, اجرا || Construction, نظارت || Supervision, طراحی || Design