پروژه قصابی || Project Gasabi

پروژه قصابی || Project Gasabi

 


مدارک طراحی || Design documentation


 

There are no images in the gallery.
 

مدارک اجرا || Construction documentation
There are no images in the gallery.

 

تاریخ

27 دی 1398

برچسب ها

مسکونی || residential, نظارت || Supervision, طراحی || Design