پروژه طالقانی || Project Taleghani

پروژه طالقانی || Project Taleghani

 


مدارک طراحی || Design documentation


 

 

مدارک اجرا || Construction documentation


تاریخ

15 مهر 1397

برچسب ها

تجاری || Commercial, اجرا || Construction, نظارت || Supervision, طراحی || Design