پروژه ترابر || Project Tarabar

پروژه ترابر || Project Tarabar

 


مدارک طراحی || Design documentation


 

There are no images in the gallery.
 

مدارک اجرا || Construction documentation
There are no images in the gallery.

 

تاریخ

29 دی 1398

برچسب ها

صنعتی || Industrial, طراحی || Design, مسابقه || competition