پروژه الماسی|| Project Almasi

پروژه الماسی|| Project Almasi

 


مدارک طراحی || Design documentation


 

There are no images in the gallery.
 

مدارک اجرا || Construction documentation
There are no images in the gallery.

 

تاریخ

26 دی 1398

برچسب ها

مسکونی || residential, اجرا || Construction, نظارت || Supervision, طراحی || Design