پروژه زنجانی || Project Zanjani

پروژه زنجانی || Project Zanjani

 


مدارک طراحی || Design documentation


 

 

مدارک اجرا || Construction documentation


تاریخ

23 دی 1398

برچسب ها

مسکونی || residential, اجرا || Construction, نظارت || Supervision, طراحی || Design